Trang chủ Thủ tục hành chính
Thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
04/10/2019 11: 09:00
Thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ...
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ
04/09/2019 11: 04:00
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Công văn nhắc nhở tiếp tục chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và Quy chế làm việc
28/05/2019 14: 49:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 257/UBND-TH4 ngày 14/01/2019 về việc...
Tài liệu tuyên truyền cải cách hành chính
28/05/2019 14: 43:00
Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019; Kế hoạch rà soát TTHC năm 2019
14/03/2019 10: 03:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019; Kế hoạch rà soát TTHC...
Quyết định công bô danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả quyết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
18/09/2018 11: 15:00
Quyết định số 3193/QĐ-UBND ngày 20/8/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
22/08/2018 15: 37:00
Quyết định số 3193/QĐ-UBND ngày 20/8/2018
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, dân vân chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Ngoại vụ năm 2018
10/05/2018 07: 54:00
Kế hoạch số 662/KH-SNGV ngày 10/5/2018
Triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính trong năm 2018
10/04/2018 09: 17:00
Công văn số 478/SNGV-VP ngày 09/4/2018 về việc triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành...
Kế hoạch cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ năm 2018
10/04/2018 09: 12:00
Kế hoạch số 1711/KH-SNGV ngày 29/12/2017 của Sở Ngoại vụ về việc ban hành kế hoạch cải cách hành...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 47
Đã truy cập: 601818