Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ họp lấy ý kiến tham gia vào các văn kiện trình Đại hội Khóa IV của Chi bộ Sở
26/03/2020 08: 43:00
Thực hiện kế hoạch số 74-KH/CB ngày 07/10/2019 của Chi bộ cơ quan về tổ chức Đại hội chi bộ cơ quan...
Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
23/03/2020 07: 56:00
Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước...
Kế hoạch tuyênt truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
18/03/2020 16: 13:00
Kế hoạch tuyênt truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...
Khai báo sức khỏe du lịch
16/03/2020 08: 09:00
Khai báo sức khỏe du lịch
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16/03/2020 08: 04:00
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ...
Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương đối với 8 nước châu Âu nào?
13/03/2020 14: 01:00
Để tăng cường phòng, chống, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, Chính phủ Việt Nam quyết...
Thông tin các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020
10/03/2020 09: 03:00
Thông tin các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020
Thông tin các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020
10/03/2020 09: 03:00
Thông tin các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020
Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 03/2020
05/03/2020 15: 04:00
Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 03/2020
Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
26/02/2020 08: 41:00
Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1077
Đã truy cập: 49269701.