Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Hướng dẫn Đề cương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
07/05/2018 14: 17:00
Rà soát thực trạng, đề xuất kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng 68 và số lượng người làm việc năm 2018
27/12/2017 08: 00:00
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc...
Tiếp tục sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh và Trung ương, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở tất cả các cấp và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới.
02/11/2017 15: 00:00
Ngày 28-10, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung...
Đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.
30/10/2017 11: 00:00
Ngày 26/10/2017, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội...
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
17/10/2017 15: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4758/UBND-TH4 ngày 03/7/2017 V/v thực...
Quy định mới về trách nhiệm bảo vệ và quản lý Di sản thế giới
17/10/2017 15: 00:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 Quy định về bảo vệ và quản lý Di...
20 ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
11/09/2017 09: 00:00
Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về Tiêu chí, danh mục...
Rà soát nhân lực, kiện toàn tổ chức bộ máy các BQL dự án công trình trực thuộc UBND cấp huyện
28/07/2017 10: 00:00
Thực hiện Thông báo Kết luận số 202/TB-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về kết luận tại cuộc họp...
Hướng dẫn hoàn thiện một số nội dung về vị trí việc làm, phê duyệt số lượng người làm việc
20/07/2017 09: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4758/UBND-TH4 ngày 03/7/2017 và công văn...
Rà soát, thống kê thông tin, số liệu về tổ chức và hoạt động hội
18/07/2017 09: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4245/UBND-DL2 ngày 13/6/2017 và Kế hoạch số...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 960
Đã truy cập: 2513773