Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, địa phương
24/03/2016 16: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1161/UBND-TM3 ngày 10/3/2016 “V/v triển...
Báo cáo Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ về thực hiện quản lý biên chế, số lượng người làm việc
18/03/2016 17: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh V/v chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn công tác của Thanh tra...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập Sở Du lịch Quảng Ninh
04/03/2016 10: 00:00
Chiều ngày 01/3/2016 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc...
Nội dung mới về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
17/02/2016 15: 00:00
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016, Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành...
Báo cáo Thanh tra Bộ Nội vụ về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc giai đoạn 2011-2015
17/12/2015 16: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh V/v chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn công tác của Thanh tra...
Quy định mới về nhiệm vụ của Sở Nội vụ đối với việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
11/11/2015 16: 00:00
Ngày 23/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2015/NĐ-CP quy định về quản lý người đại diện...
Thí điểm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh trực thuộc UBND tỉnh trong thời gian 3 năm
11/11/2015 16: 00:00
Ngày 28/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1831/QĐ-TTg của về việc thí điểm thành lập...
Rà soát, tổng hợp nhu cầu hợp đồng lao động năm 2016
11/09/2015 17: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5148/UBND-TH3 ngày 28/8/2015 về việc rà...
Lịch thẩm định Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương
18/08/2015 09: 00:00
Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh V/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng...
Hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương
14/08/2015 17: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Vị trí việc làm tỉnh tại...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 493
Đã truy cập: 1209908