Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Chính phủ quy định 07 Thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
22/06/2017 15: 00:00
Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 846/QĐ-TTg ban hành Danh mục Dịch vụ công...
Rà soát, điều chỉnh kế hoạch biên chế viên chức năm 2017
07/06/2017 10: 00:00
Thực hiện Văn bản số 2100/BNV-TCBC ngày 19/4/2017 của Bộ Nội vụ “V/v thẩm định số lượng người làm...
Nhiều nội dung về công tác tổ chức, biên chế và quản lý cán bộ, công chức, viên chức được đề xuất, giải quyết.
07/06/2017 10: 00:00
Này 03/6/2017, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban...
Báo cáo, cung cấp số liệu theo Đề án TU6 về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
19/01/2017 10: 00:00
Ngày 17/12/2016, Tỉnh ủy có văn bản số 540-CV/TU về việc báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh...
Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế công chức của tỉnh năm 2017
07/10/2016 15: 00:00
Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng biên chế; thực hiện Nghị quyết số 224/NQ-HĐND...
Rà soát, tổng hợp chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2017
27/09/2016 12: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4894/UBND-TH6 ngày 12/8/2016 về việc...
Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2017
05/05/2016 11: 00:00
Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng biên chế; thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày...
Xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, địa phương
24/03/2016 16: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1161/UBND-TM3 ngày 10/3/2016 “V/v triển...
Báo cáo Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ về thực hiện quản lý biên chế, số lượng người làm việc
18/03/2016 17: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh V/v chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn công tác của Thanh tra...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập Sở Du lịch Quảng Ninh
04/03/2016 10: 00:00
Chiều ngày 01/3/2016 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 2659605