Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Lịch làm việc về kế hoạch biên chế năm 2016
11/06/2015 10: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp, rà soát, tổng hợp báo...
Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2016
06/05/2015 15: 00:00
Trong thời gian điều chỉnh và hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm để trình Bộ Nội vụ phê duyệt theo...
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiết kiệm tối đa biên chế trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập
26/04/2015 10: 00:00
Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 2378/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 4 năm 2015 “V/v công tác y tế,...
Bộ Nội vụ phối hợp với Ngân hàng Châu Á(ADB) tổ chức buổi làm việc giữa đoàn chuyên gia quốc tế và Sở Nội Vụ để triển khai các nội dung về vị trí việc làm.
22/04/2015 14: 00:00
Sáng ngày 17/4/2015, Bộ Nội vụ phối hợp Ngân hàng Châu Á(ADB) tổ chức buổi làm việc giữa đoàn...
Quy định mới về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
10/03/2015 08: 00:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, quy định về thực hiện dân chủ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện
09/12/2014 14: 00:00
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm...
Hướng dẫn tổng hợp, đề xuất số lượng biên chế tinh giản trong Đề án "Nâng cao năng lực, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế"
14/07/2014 10: 00:00
Ngày 07/7/2014, Sở Nội vụ có Công văn số 986/SNV-TCBM&BC đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương...
Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
15/05/2014 10: 00:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên...
Hướng dẫn báo cáo thống kê số lượng, chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập
15/05/2014 10: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1394/BNV-VKH ngày 28/4/2014 “V/v báo cáo thống kê số...
Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
19/04/2014 10: 00:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 452
Đã truy cập: 1209867