Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Nội dung mới về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
17/02/2016 15: 00:00
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016, Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành...
Báo cáo Thanh tra Bộ Nội vụ về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc giai đoạn 2011-2015
17/12/2015 16: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh V/v chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn công tác của Thanh tra...
Quy định mới về nhiệm vụ của Sở Nội vụ đối với việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
11/11/2015 16: 00:00
Ngày 23/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2015/NĐ-CP quy định về quản lý người đại diện...
Thí điểm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh trực thuộc UBND tỉnh trong thời gian 3 năm
11/11/2015 16: 00:00
Ngày 28/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1831/QĐ-TTg của về việc thí điểm thành lập...
Rà soát, tổng hợp nhu cầu hợp đồng lao động năm 2016
11/09/2015 17: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5148/UBND-TH3 ngày 28/8/2015 về việc rà...
Lịch thẩm định Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương
18/08/2015 09: 00:00
Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh V/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng...
Hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương
14/08/2015 17: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Vị trí việc làm tỉnh tại...
Lịch làm việc về kế hoạch biên chế năm 2016
11/06/2015 10: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp, rà soát, tổng hợp báo...
Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2016
06/05/2015 15: 00:00
Trong thời gian điều chỉnh và hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm để trình Bộ Nội vụ phê duyệt theo...
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiết kiệm tối đa biên chế trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập
26/04/2015 10: 00:00
Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 2378/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 4 năm 2015 “V/v công tác y tế,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 171
Đã truy cập: 2506793