Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm
10/04/2014 10: 00:00
Ngày 24/3/2014, Sở Nội vụ có Công văn số 373/SNV-TCBMBC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương...
Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch 1518/KH-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về Tinh giản tổ chức bộ máy và biên chế
10/04/2014 10: 00:00
Căn cứ Kế hoạch số 1518/KH-UBND ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Thực hiện Kết luận số...
Rà soát, tổng hợp số lượng chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo và văn hóa-thể thao
10/02/2014 12: 00:00
Ngày 07/02/2014, Sở Nội vụ có công văn số 138/SNV-TCCBBC đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở...
Hướng dẫn xây dựng Đề án Vị trí việc làm
24/07/2013 11: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 25/6/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Về việc xây dựng Đề án vị...
Bộ Nội vụ quy định thống nhất thực hiện văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
27/05/2013 11: 00:00
Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành...
Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2014
22/05/2013 15: 00:00
Căn cứ quy định của nhà nước về quản lý biên chế công chức, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công...
Hội thảo phương pháp xác định vị trí việc làm
22/05/2013 15: 00:00
QNP- Sáng ngày 17/5/2013, Viện Khoa học nhà nước-Bộ Nội vụ phối hợp với ngân hàng phát triển Châu Á...
Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát tổ chức bộ máy, biên chế trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh
09/05/2013 17: 00:00
Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban...
Kế hoạch rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
18/01/2013 14: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan...
Báo cáo số viên chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013
17/09/2012 15: 00:00
Ngày 17/9/2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 1391/SNV-TCCBBC đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 1209909