Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Kế hoạch rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
18/01/2013 14: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan...
Báo cáo số viên chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013
17/09/2012 15: 00:00
Ngày 17/9/2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 1391/SNV-TCCBBC đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ
17/09/2012 15: 00:00
Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp nhận hồ sơ đối với những người có trình độ Đại học công nghệ thông tin, hệ...
Sở Nội vụ mở lớp tập huấn về công tác Hội và tổ chức, bộ máy
15/09/2012 10: 00:00
Từ ngày 6/9/2012, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác hội, quỹ xã hội từ thiện và...
Báo cáo công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin
07/09/2012 23: 00:00
Ngày 07/9/2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 1338/SNV-TCCBBC đề nghị các đơn vị báo cáo cán bộ làm công...
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
17/08/2012 08: 00:00
Ngày 28/6/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2012/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức lại, giải...
Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành
25/07/2012 15: 00:00
Căn cứ nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, ngày 10/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh...
Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính về lĩnh vực hội
25/05/2012 15: 00:00
Ngày 13/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Sở Nội vụ đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể
18/04/2012 16: 00:00
Thực hiện chương trình công tác năm 2012 và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu...
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thú ý trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
25/11/2011 15: 00:00
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 37/2011/TTLT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 246
Đã truy cập: 1294082