Trang chủ Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn “Biên tập và xây dựng bản đồ hiện trạng, bản đồ phương án sắp xếp ĐVHC”
17/05/2024 07: 58:00
Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển...
SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2023
07/12/2023 16: 51:00
Thực hiện Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mục...
Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tổ chức hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023
27/03/2023 14: 41:00
Kế hoạch số 593/KH-BNV ngày 19/02/2023 của Bộ Nội vụ về tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023
03/03/2023 15: 06:00
SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2022
03/08/2022 16: 59:00
Thực hiện Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mục...
Khảo sát, nắm tình hình triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh
30/05/2022 15: 54:00
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu sự tác động do sắp xếp thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.
04/03/2022 08: 09:00
Tuyên tuyền về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng đợt 1 giai đoạn 2021 - 2030.
23/02/2022 08: 13:00
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH
20/01/2021 17: 26:00
Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
22/07/2020 15: 38:00
Ngày 21/7/2020, tại Hội trường A2 Nhà khách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 309
Đã truy cập: 2685814