Trang chủ Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 thông báo chỉ tiêu thi tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển
20/04/2017 09: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 6056/KH-UBND ngày 28/9/2016 về việc thí điểm tuyển dụng công chức cấp xã tập...
Ngày 20/3/2017, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 ban hành Thông báo số 28/TB-HĐTD về kết quả xét tuyển công chức cấp xã tập trung năm 2016
20/03/2017 15: 00:00
Trên cơ sở kết quả xét tuyển của 144 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (114 thí sinh xét tuyển theo...
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao và xét tuyển theo địa bàn)
17/02/2017 17: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 6056/KH-UBND ngày 28/9/2016 về việc thí điểm tuyển dụng công chức cấp xã tập...
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 hướng dẫn ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự tuyển
13/02/2017 14: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 6056/KH-UBND ngày 28/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thí điểm tuyển...
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tham gia ôn tập
20/01/2017 09: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 6056/KH-UBND ngày 28/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thí điểm tuyển...
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016
11/01/2017 10: 00:00
Ngày 23/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về việc phê đuyệt danh...
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND
21/12/2016 15: 00:00
Ngày 07/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số...
Thông báo bổ sung thông tin liên quan đến tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2016
08/11/2016 15: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 6056/KH-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thí điểm tuyển dụng...
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016
01/11/2016 16: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 6056/KH-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thí điểm tuyển dụng...
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 179/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
24/10/2016 10: 00:00
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 6253/UBND-VX2 ngày 04/10/2016 về việc...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 132
Đã truy cập: 2591268