Trang chủ Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Giai đoạn I Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020
27/04/2015 09: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1079/UBND-VX4 ngày 17/9/2014...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 về việc phê duyệt danh sách Chủ nhiệm hợp tác xã hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ-TTg (đợt 1).
04/03/2015 14: 00:00
Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế...
UBND tỉnh Ban hành quy định về chế độ, chính sách mới đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
15/01/2015 11: 00:00
Căn sứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2014
12/01/2015 14: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5880/KH-UBND ngày 29/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện...
Niêm yết kết quả giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyêt định số250/QĐ-TTg (đợt 1)
26/12/2014 16: 00:00
Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giâỉ quyết chế...
Hướng dẫn báo cáo công tác Xây dựng chính quyền cơ sở và đánh giá cán bộ, công chức cấp xã năm 2014
01/12/2014 16: 00:00
Thực hiện quy định của Trung ương và của tỉnh về quản lý, tuyển dụng, sử dụng đối với cán...
Rà soát chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã đạt chỉ tiêu 18.1
02/10/2014 11: 00:00
Thực hiện văn bản số 4976/UBND-NLN1 ngày 09/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ...
Thành lập khu phố mới thuộc phường Hà Phong, thành phố Hạ Long
28/05/2014 17: 00:00
Dự án di dời nhà bè trên Vịnh Hạ Long là chủ trương lớn của tỉnh nhằm bảo vệ sinh môi trường, gìn...
Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng quy định về việc điều động, bố trí công tác đối với công chức cấp xã
21/03/2014 15: 00:00
Trong thời gian qua, một số địa phương thực hiện việc điều động, bố trí công tác đối với công chức...
Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh
05/03/2014 12: 00:00
Căn cứ Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 187
Đã truy cập: 1359726