Trang chủ Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Kế hoạch thí điểm tuyển dụng công chức cấp xã tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016
04/10/2016 16: 00:00
Căn cứ Văn bản số 187/VPCP-TCCV ngày 11/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tuyển dụng công...
Hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê và đăng ký nhu cầu dự kiến tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
15/07/2016 10: 00:00
Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 đáp ứng nhu cầu bổ sung công...
Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021; Quy chế làm việc; Thông báo phân công nhiệm vụ và Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử tỉnh Quảng Ninh
17/02/2016 08: 00:00
Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc...
Quảng Ninh triển khai quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
04/02/2016 17: 00:00
Ngày 03/02/2016, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai công tác bầu cử đại...
Tổ chức tuyên truyền "Ngày pháp luật tháng 10/2015
21/10/2015 10: 00:00
Ngày 20/10/2015, Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền "Ngày pháp luật tháng 10/2015” với chuyên đề:...
Kết quả giải quyết chế độ, chính sách với Chủ nhiệm hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
02/10/2015 10: 00:00
Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế...
Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015)
06/08/2015 14: 00:00
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, những người làm công tác Tổ...
Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Giai đoạn I Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020
27/04/2015 09: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1079/UBND-VX4 ngày 17/9/2014...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 về việc phê duyệt danh sách Chủ nhiệm hợp tác xã hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ-TTg (đợt 1).
04/03/2015 14: 00:00
Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế...
UBND tỉnh Ban hành quy định về chế độ, chính sách mới đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
15/01/2015 11: 00:00
Căn sứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 728
Đã truy cập: 2591864