Trang chủ Cải cách hành chính
Hướng dẫn thực hiện về việc sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh (2011-2013)
08/11/2013 17: 00:00
Ngày 06/11/2013, Sở Nội vụ có Công văn số 1768/SNV- CCHC về việc sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch...
Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
17/09/2013 16: 00:00
Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn của Đảng và...
Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh
23/04/2013 16: 00:00
Để đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết...
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về cải cách thủ tục hành chính tại Sở Nội vụ
20/11/2012 09: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-ĐKS ngày 19/10/2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh...
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp thuộc tỉnh và các văn bản liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2012
03/08/2012 11: 00:00
Thực hiện Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh...
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
31/05/2012 22: 00:00
Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn...
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015
17/10/2011 14: 00:00
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh...
TOEFL - Chìa khoá mở cánh cửa hội nhập quốc tế
19/12/2010 16: 52:00
Để hội nhập ngày càng toàn diện hơn với khu vực và thế giới, việc nâng cao trình độ tiếng Anh không...
Tiếp tục nâng cao kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh cho cán bộ, công chức, theo Quyết định số 422/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ
15/12/2010 14: 08:00
Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng cho đội ngũ cán bộ, công...
Lễ trao Quỹ học bổng CALOFIC cho sinh viên, năm học 2010-2011
22/11/2010 16: 10:00
Sáng ngày 21/11/2010, tại Hội trường B Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, Ban quản lý Quỹ CALOFIC đã...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1319
Đã truy cập: 2125364