Trang chủ Công chức, viên chức
THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
26/01/2021 16: 24:00
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo số báo danh, phòng thi đối với các thí sinh đủ điều kiện dự...
THÔNG BÁO MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ THỰC HIỆN PHÒNG DỊCH COVID-19 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
25/01/2021 16: 35:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng...
THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
25/01/2021 11: 02:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng...
THÔNG BÁO BỔ SUNG DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
21/01/2021 17: 37:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng...
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
19/01/2021 11: 16:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng...
THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
18/01/2021 14: 01:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng...
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG NĂM 2020
15/10/2020 16: 38:00
Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng giảng viên...
Thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020
09/10/2020 16: 46:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
06/10/2020 16: 15:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019
14/07/2020 13: 36:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5370
Đã truy cập: 1160549