Trang chủ Công chức, viên chức
Hướng dẫn liên ngành của Sở Nội vụ-Sở Tài chính-Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
21/11/2018 07: 56:00
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2018
14/11/2018 14: 59:00
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NHU CẦU THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2018
09/11/2018 10: 36:00
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA KHAI MẠC VÀ KIỂM TRA, SÁT HẠCH KỲ TUYỂN DỤNG BÁC SĨ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2017
25/10/2018 10: 19:00
Tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2018
24/10/2018 14: 04:00
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG BÁC SĨ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2017
28/09/2018 09: 09:00
Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
01/08/2018 08: 59:00
Hướng dẫn báo cáo số liệu định kỳ hằng tháng theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa
19/07/2018 11: 26:00
Hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực Kế toán nhà nước
25/06/2018 09: 59:00
Thực hiện rà soát, thống kê hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
13/06/2018 15: 25:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1012
Đã truy cập: 1588929