Trang chủ Công chức, viên chức
Thông báo ban hành Quy chế, Nội quy kỳ xét tuyển đặc cách viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019
31/12/2019 16: 31:00
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn đối với đối tượng xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên và đối tượng nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
30/12/2019 15: 14:00
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
27/12/2019 18: 07:00
Triển khai Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
25/12/2019 08: 08:00
Triển khai Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
23/12/2019 18: 14:00
Triển khai Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
Thông báo Kết quả phỏng vấn các thí sinh thi Vòng 2 có kết quả bằng điếm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019.
17/12/2019 10: 40:00
Triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên...
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019
11/12/2019 16: 23:00
Thực hiện Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối...
Thông báo tuyển dụng bổ sung công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019
11/12/2019 16: 18:00
Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức...
Thông báo Kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019
11/12/2019 16: 05:00
Triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TỔ CHỨC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
26/11/2019 07: 56:00
Ngày 22/11/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2573/TB-SNV về việc bổ sung một số nội dung liên...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 143
Đã truy cập: 2177496