Trang chủ Công chức, viên chức
Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2015
31/03/2016 16: 00:00
Ngày 30.3.2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 30 tháng...
Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2015
01/03/2016 17: 00:00
Ngày 01.3.2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 01 tháng...
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển Vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức năm 2015
24/02/2016 10: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 7444/KH-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công...
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2015 diện xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao và xét tuyển theo địa bàn thực hiện phỏng vấn xét tuyển
04/02/2016 16: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 7444/KH-UBND ngày 03/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công...
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh năm 2015 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức
27/01/2016 19: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 7444/KH-UBND ngày 03/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công...
Hướng dẫn thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
11/01/2016 08: 00:00
Ngày 07/01/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 20/SNV-CC,VC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương...
Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
30/12/2015 17: 00:00
Để có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã có Công văn số...
Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Quảng Ninh năm 2015
30/12/2015 17: 00:00
Thực hiện Công văn số 4187/BNV-CCVC ngày 14/9/2015 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất Đề án và ủy...
Hướng dẫn thực hiện rà soát đội ngũ viên chức và thống kê nhu cầu dự kiến tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2016
24/12/2015 14: 00:00
Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng thể thực trạng quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên...
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức năm 2015
14/12/2015 17: 00:00
Để đảm bảo sự thống nhất trong công tác tuyển dụng và tiến độ Kế hoạch tuyển dụng công chức của...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1155
Đã truy cập: 1642166