Trang chủ Công chức, viên chức
Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
22/10/2015 15: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 1866/KH-UBND ngày 09/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi nâng...
Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, đề xuất giải quyết tinh giản biên chế năm 2015
29/09/2015 09: 00:00
Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên...
Hướng dẫn liên ngành của Sở Nội vụ-Sở Tài chính-Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
06/08/2015 09: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 3293/KH-UBND ngày 10/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính...
Tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
22/06/2015 16: 00:00
Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế...
Về việc thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
02/04/2015 15: 00:00
Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ trả lời về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; ngày...
Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
16/01/2015 17: 00:00
Để có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã có Công văn số...
Kiểm tra sát hạch xét chuyển cán bộ công chức cấp xã, viên chức thành công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2014
22/12/2014 08: 00:00
Thực hiện Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc...
Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
28/11/2014 17: 00:00
Để công tác đánh giá phản ánh chi tiết được việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của...
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2014
14/10/2014 16: 00:00
Để triển khai tổ chức việc thực hiện kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên  hoặc tương...
Hướng dẫn thực hiện đúng quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và người lao động
29/08/2014 15: 00:00
Để đảm bảo việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1596
Đã truy cập: 1578937