Trang chủ Công chức, viên chức
Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016 diện nguồn nhân lực chất lượng cao.
31/10/2016 16: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5847/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét tuyển đặc cách...
Về việc ban hành Quy chế, nội quy xét tuyển đặc cách viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016
17/10/2016 09: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5847/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét tuyển đặc cách...
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng NInh năm 2016
04/10/2016 08: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5847/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét tuyển đặc cách...
Thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016
30/09/2016 20: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5847/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét tuyển đặc cách...
Về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016.
26/08/2016 09: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4947/UBND-TH6 ngày 15/8/2016 về...
Về việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Quảng Ninh tính đến thời điểm ngày 30/6/2016.
24/08/2016 11: 00:00
Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 5123/UBND-TH6 ngày 23/8/2016 về việc báo cáo số...
Về việc triển khai tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2016
22/08/2016 15: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4947/UBND-TH6 ngày 15/8/2016 về...
Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016
08/06/2016 11: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2893/UBND-TH6 ngày 24/5/2016 về...
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức thuyền viên trên tàu kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24/05/2016 09: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2725/UBND-TH6 ngày 18/5/2016 về...
Kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và một số nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 01/01/2016 đến hết tháng 4/2016.
17/05/2016 09: 00:00
Thực hiện nhiệm vụ được giao và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2016, trong 04...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 178
Đã truy cập: 2177531