Trang chủ Công chức, viên chức
Hướng dẫn về việc báo cáo thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức theo yêu cầu của Bộ Nội vụ
12/08/2014 16: 00:00
Để có cơ sở Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã có công văn số 1711/SNV-QLCC,VC...
Hướng dẫn thực hiện việc rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
23/07/2014 15: 00:00
Để có cơ sở Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã có công văn số 1061/SNV-QLCC,VC...
Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức từ ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính năm 2014
23/07/2014 15: 00:00
Để có cơ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1057/SNV-QLCC,VC...
Hướng dẫn thực hiện việc rà soát và thống kê vị trí việc làm chưa sử dụng năm 2014
01/04/2014 16: 00:00
Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 28/3/2014, Sở Nội vụ đã có Công văn số...
Rà soát, hoàn thiện Báo cáo thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo Đề cương yêu cầu của Thanh tra Bộ Nội vụ
19/02/2014 16: 00:00
Theo Kế hoạch thanh tra Bộ Nội vụ năm 2014, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện báo cáo...
Hướng dẫn đánh giá lãnh đạo các công ty nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu và công ty cổ phần có vốn góp của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
22/01/2014 09: 00:00
Để thực hiện việc đánh giá đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, đại diện công ty theo quy định;...
Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2013
09/01/2014 10: 00:00
Để thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 kịp thời và đúng quy định, được Ủy...
Báo cáo thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Nội vụ
02/01/2014 17: 00:00
Thực hiện Công văn số 6631/UBND-TH1 ngày 05/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc...
Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013
27/12/2013 15: 00:00
Để có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ...
Đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2014
25/12/2013 16: 00:00
Sau khi Luật cán bộ, công chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện được ban hành; từ năm...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1496
Đã truy cập: 1578837