Trang chủ Công chức, viên chức
Hướng dẫn thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
11/01/2016 08: 00:00
Ngày 07/01/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 20/SNV-CC,VC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương...
Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
30/12/2015 17: 00:00
Để có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã có Công văn số...
Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Quảng Ninh năm 2015
30/12/2015 17: 00:00
Thực hiện Công văn số 4187/BNV-CCVC ngày 14/9/2015 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất Đề án và ủy...
Hướng dẫn thực hiện rà soát đội ngũ viên chức và thống kê nhu cầu dự kiến tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2016
24/12/2015 14: 00:00
Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng thể thực trạng quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên...
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức năm 2015
14/12/2015 17: 00:00
Để đảm bảo sự thống nhất trong công tác tuyển dụng và tiến độ Kế hoạch tuyển dụng công chức của...
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2015
10/12/2015 22: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 7444/KH-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức...
Hướng dẫn thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
03/12/2015 10: 00:00
Để kịp thời triển khai đánh giá kết quả công tác năm 2015 của cán bộ, công chức, viên chức, Sở...
Hướng dẫn thực hiện đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận công chức năm 2015
10/11/2015 14: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý chủ trương tổ...
Hướng dẫn báo cáo kết quả triển khai thực hiện chế độ cải cách công vụ, công chức giai đoạn 2013-2015 và kết quả thực hiện chủ đề công tác năm
04/11/2015 12: 00:00
Ngày 03/11/2015, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1723/SNV-CC,VC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa...
Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
02/11/2015 17: 00:00
Thực hiện Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 196
Đã truy cập: 2177549