Trang chủ Công chức, viên chức
Hướng dẫn thực hiện đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2012
03/07/2012 17: 00:00
Ngày 29.6.2012, Sở nội vụ có Văn bản số  955/SNV-QLCC,VC hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký nhu...
Báo cáo tình hình thực hiện tinh giản biên chế và thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
20/06/2012 16: 00:00
Ngày 14.6.2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 847/SNV-QLCC,VC đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực...
Hướng dẫn thực hiện đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2012
15/05/2012 15: 00:00
Ngày 15.5.2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 617/SNV-QLCC,VC hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thực hiện...
Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
19/04/2012 14: 00:00
Ngày 18.4.2012, Sở Nội vụ có Công văn số 468/SNV-QLCC,VC hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thực hiện...
Chuẩn bị báo cáo tổng kết thực hiện tinh giản biên chế theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP
05/04/2012 15: 00:00
Ngày 05.4.2012, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã có công văn số 390/SNV-QLCC,VC...
Hướng dẫn thực hiện công tác báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2011
05/01/2012 21: 00:00
Thực hiện Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của...
Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2011
16/12/2011 19: 00:00
Ngày 15/12/2011 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3972/QĐ-UBND về việc công nhận...
Thông báo đính chính kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2011
13/12/2011 14: 00:00
Ngày 30/11/2011 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3763/QĐ-UBND về việc đính...
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2011
02/12/2011 13: 00:00
Thực hiện Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của...
Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2011
16/11/2011 15: 00:00
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 về việc công nhận kết quả...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1351
Đã truy cập: 1735186