Trang chủ Công chức, viên chức
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020
12/05/2021 15: 50:00
Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020
11/05/2021 17: 07:00
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021
06/05/2021 16: 55:00
Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020
24/03/2021 09: 08:00
Triển khai Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
Thông báo kết quả xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020
24/03/2021 09: 07:00
Triển khai Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
26/01/2021 16: 24:00
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo số báo danh, phòng thi đối với các thí sinh đủ điều kiện dự...
THÔNG BÁO MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ THỰC HIỆN PHÒNG DỊCH COVID-19 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
25/01/2021 16: 35:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng...
THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
25/01/2021 11: 02:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng...
THÔNG BÁO BỔ SUNG DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
21/01/2021 17: 37:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng...
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020
19/01/2021 11: 16:00
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1270
Đã truy cập: 1660410