Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh quảng ninh

24/08/2017

 LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

Giám đốc Trung tâm: Đào Thị Thanh Vân 

 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3635.558
 • Email: daothithanhvan@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:      

 

 

 

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH, BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC

 

Trưởng phòng: Vũ Thị Na

 • Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng; Cử nhân Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3635.033
 • Email: vuthina@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:      

 

 
 
 
 
Kế toán: Hoàng Thị Hà
 
 • - Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán
 • - Trình độ LLCT: Trung cấp

  - Điện thoại văn phòng: 0203.3533.003

  - Email: hoangthiha@quangninh.gov.vn

  - Phân công nhiệm vụ:

   

  Văn thư: Vũ Thị Hồng Nhung

   

  - Trình độ đào tạo: Cử nhân Khoa học thư viện

  - Điện thoại văn phòng: 0203.3533.003

  - Emailvuthihongnhung@quangninh.gov.vn

  - Phân công nhiệm vụ:

 
PHÒNG THU THẬP VÀ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

  

Trưởng phòng:    

 • - Trình độ đào tạo: 
 • - Trình độ LLCT: 

  - Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

  - Email

  - Phân công nhiệm vụ:

   

 

 

 

Lưu trữ viên: Nguyễn Thị Tuyến

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: nguyenthituyen@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

 

 

Lưu trữ viên: Tân Thị Thanh

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.33635.031

- Email: tanthithanh 1907@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

 

 

Lưu trữ viên: Phạm Thị Trà My

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Văn thư - Lưu trữ

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: huy0904854188@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

 

 

Lưu trữ viên: Nguyễn Thị Hương

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: nguyenbinhhuongvtlt2017@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

 

 

Lưu trữ viên: Tống Thị Nguyệt

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: nguyettonghd@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

 

 

 

Lưu trữ viên: Bùi Đình Cường

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị tài chính - Kế toán

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

- Email: taomatkhau345@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

 

 

Lưu trữ viên: Đặng Thị Thoa

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: vunghiemsilverstar@fmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

 

 

Lưu trữ viên: Lê Thị Thu Cúc

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công; Cử nhân sư phạm Lịch sử

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: Lecuc179@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: hongnhung.nv.ush@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

 

 

Nhân viên: Nguyễn Huy Hoàng

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

- Email: huyhoangnoivu@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2144
Đã truy cập: 1422252