Hội nghị triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

15/02/2011 14:26
Chiều ngày 14/02/2011, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các huyện thị xã, thành phố và đại biểu lãnh đạo các cơ quan liên quan đóng trên địa bàn; Tham dự Hội nghị qua cầu trực tuyến tại 14 địa phương có các đại biểu lãnh đạo các cơ quan liên quan cấp huyện và các xã, phường, thị trấn.  

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 và công bố Quyết định số 135-QĐ/TU ngày 11/02/2011 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh thành lập BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở Nội vụ phổ biến tinh thần Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30/01/2011 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp và công bố Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của UBND tỉnh về thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh hướng dẫn thi hành một số văn bản của Trung ương và địa phương về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp:  Kế hoạch số 01/KH-HĐBC ngày 24/01/2011 của Hội đồng Bầu cử về triển khai công tác bầu cử; Hướng dẫn về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn quy trình hiệp thương và lấy ý kiến cử tri; hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hướng dẫn một số  quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND...

Hoi nghi bau cu 2011-2016 (2).jpg

                                                                Quang cảnh Hội nghị  

Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, giải đáp một số câu hỏi mà các đại biểu quan tâm liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của năm 2011 và của cả nhiệm kỳ; là đợt sinh hoạt chính trị hết sức sâu rộng; là lần đầu tiên tổ chức bầu cử ở cả bốn cấp cùng một thời điểm (ngày 22/5/2011) và được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần phải đặc biệt khẩn trương, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức tập huấn thật nghiêm túc để đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định, quyết tâm tổ chức thành công và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử này. Đồng chí lưu ý, vấn đề nhân sự được coi là vấn đề trung tâm của cuộc bầu cử. Vì vậy, cần phải thật sự quan tâm đến công tác lựa chọn nhân sự, đảm bảo đủ về cơ cấu, số lượng nhưng cần phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng đại biểu gắn với mục tiêu trẻ hoá đội ngũ cán bộ và tăng số lượng đại biểu chuyên trách, đảm bảo đây là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần lồng ghép nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua khác trong quá trình tiến hành tổ chức cuộc bầu cử; bên cạnh đó, vẫn phải đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trên các lĩnh vực công tác. Ngoài ra, cần làm tốt công tác sắp xếp, bố trí lại cán bộ sau bầu cử, đảm bảo giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp không tái cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Sở Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan sẽ tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai thật tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016; tham mưu, hoàn thiện kịp thời các thủ tục bố trí, sắp xếp, kiện toàn cán bộ sau bầu cử; kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp trong toàn tỉnh nhiệm kỳ mới.

 

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 420
Đã truy cập: 2513233