Tổ chức tuyên truyền "Ngày pháp luật" tháng 3/2011 của Sở Nội vụ về Luật bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

11/03/2011 13:59
Chiều ngày 10/3/2011, Sở Nội vụ phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh do Sở Tư pháp là cơ quan thường trực đã tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật” tháng 3/2011, chuyên đề : Các văn bản pháp luật về bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp cho toàn thể cán bộ,  công chức, viên chức của Sở Nội vụ.

Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ diễn ra cùng ngày 22/5/2011 là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của năm 2011. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân cả nước để bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương là HĐND các cấp. Việc tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở Nội vụ trong năm 2011.

Ngay phap luat SNV (2).jpg

Đ/c Ngô Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản về

   Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (bản hợp nhất 1997-2010) và Luật Bầu cử đại biểu

                    Hội đồng nhân dân (bản hợp nhất 2003-2010). 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-HĐPBPL ngày 08/12/2010 triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (Hội đồng PHCTPBGDPL) tỉnh; Kế hoạch số 03/KH-SNV ngày 29/01/2011 về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2011 của Sở Nội vụ; Sở Nội vụ phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh do Sở Tư pháp là cơ quan thường trực đã tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật” tháng 3/2011 nhằm phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử đến toàn thể CB, CC, VC toàn Sở để CB, CC, VC Sở Nội vụ nắm vững, thực hiện tốt vai trò cử tri, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 

Ngay phap luat SNV (3).jpg

                                        Quang cảnh hội trường

Đồng chí Ngô Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Nguyễn Đình Thiệp, Phó phòng Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (bản hợp nhất 1997-2010) và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (bản hợp nhất 2003-2010); tiến hành trao đổi, giải đáp những vấn đề mà CB, CC, VC Sở Nội vụ quan tâm liên quan đến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, như: cách tính tuổi để thực hiện quyền bầu cử; các quy định về điều kiện bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp; các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; việc thành lập các tổ bầu cử...

Sở Nội vụ được Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh chọn là đơn vị tổ chức thực hiện điểm mô hình “Ngày pháp luật”. Đây là đợt sinh hoạt “Ngày pháp luật” đầu tiên trong năm 2011 của CB, CC, VC Sở Nội vụ và sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới với nhiều hình thức phù hợp, được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần, căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và điều kiện cụ thể của cơ quan, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức của Sở được học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến phạm vi quản lý lĩnh vực chuyên ngành của Sở và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 475
Đã truy cập: 2513288