Đoàn công tác của UBBC Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Quảng Ninh làm việc với Sở Nội vụ về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử

25/03/2011 14:30
Sáng ngày 23/3/2011, tại Sở Nội vụ, Đoàn công tác của Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ  về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Sở đã báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác bầu cử, những việc Sở Nội vụ đã và đang thực hiện với chức năng là Thư ký của UBBC tỉnh, cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBBC và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sở Nội vụ đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công: chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử; phụ trách công tác tổng hợp, in ấn, phân phối tài liệu bầu cử và hồ sơ ứng cử; làm nhiệm vụ thường trực giúp UBBC tỉnh tổ chức, chỉ đạo, tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử;  thay mặt UBBC tỉnh tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; kiểm tra, đôn đốc tình hình tiến độ công tác bầu cử để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định của pháp luật; chuẩn bị nội dung phục vụ các phiên họp của UBBC và hoàn chỉnh nội dung theo kết luận của UBBC tỉnh...                                                                                                                  

Sở Nội vụ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và UBBC tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức, điều hành công tác bầu cử và triển khai thực hiện các công việc phục vụ công tác bầu cử như: Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 17/02/2011 của UBBC tỉnh về triển khai công tác bầu cử; Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 17/02/2011 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016; Các quyết định về việc thành lập các Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; Quy chế làm việc số 11/UBBC của UBBC đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh; Tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh phát động đợt thi đua chào mừng cuộc bầu cử và ban hành hướng dẫn về khen thưởng công tác bầu cử; Hướng dẫn các địa phương sử dụng màu phiếu, hòm phiếu.  Tiến hành khắc dấu phục vụ công tác bầu cử cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Tổ chức tập huấn công tác bầu cử (lần 1) đối với lãnh đạo các phòng Nội vụ và chuyên viên theo dõi công tác bầu cử các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Tổng hợp số đơn vị bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử cấp huyện, cấp xã; Tổ chức in ấn và phân phối tài liệu phục vụ bầu cử cho các ban, ngành, địa phương trong cả tỉnh; Tổng hợp dự toán của các đơn vị và phối hợp với Sở Tài chính thẩm định dự toán báo cáo UBBC tỉnh…

Đồng chí Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo Đoàn Công tác của UBBC tỉnh về quá trình nhận và rà soát hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và hồ sơ của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 để tiến hành bàn giao cho Ủy ban MTTQ tỉnh phục vụ Hội nghị hiệp thương lần 2 (ngày 19/3/2011, UBBC tỉnh đã bàn giao 32 bộ hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đến ngày 24/3/2011 tổ chức bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cho UB MTTQ tỉnh); việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh: Sở Nội vụ đã dự thảo, trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 21 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; Dự thảo Tờ trình về dự kiến danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ phê chuẩn; Quyết định thành lập các đơn vị, các Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện các phòng chuyên môn của Sở đã báo cáo Đoàn Công tác và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBBC tỉnh về đề nghị của một số địa phương trong việc đóng hòm phiếu. Đối với những khu vực có số lượng cử tri ít (miền núi, hải đảo…), các địa phương đề nghị chỉ cần 1 hòm phiếu để tiết kiệm kinh phí thay vì 4 hòm phiếu theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Quân đánh giá cao những cố gắng của CB, CC Sở Nội vụ và các ban, ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử thời gian qua; sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ với UB MTTQ tỉnh trong việc hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ và các ban, ngành liên quan tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị các bước tiếp theo của kế hoạch, đảm bảo tiến độ theo đúng quy định của pháp luật.

Hop UBBC 2011 (2).jpg

                                                               Quang cảnh hội trường

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề nhân sự, với tinh thần chủ động cao, Sở Nội vụ cùng các ban, ngành liên quan cần tích cực đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách người ứng cử đảm bảo cụ thể, chuẩn xác, tiếp tục trực đến 17h ngày 23/3 để nhận hồ sơ những người ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; tổng hợp, sắp xếp Hồ sơ bàn giao cho UB MTTQ tỉnh đúng thời gian quy định để chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2; Dự kiến bước 1 về việc phân các đơn vị bầu, khu vực bầu phục vụ việc sắp xếp, bố trí, chuẩn bị tương quan cho Hội nghị Hiệp thương lần 2; Nghiên cứu, xem xét kỹ các quy định và hướng dẫn của Trung ương về vấn đề hòm phiếu để tạo điều kiện cho các địa phương thuận lợi trong việc triển khai và thực hành tiết kiệm. Về số lượng cử tri toàn tỉnh, cần phải bám vào số liệu do Cục Thống kê Nhà nước cung cấp tính đến ngày 31/12/2010 để đảm bảo chính xác và tính pháp lý và theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Về vấn đề kinh phí bầu cử, đề nghị Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính rà soát, thẩm tra kỹ dự toán kinh phí của các đơn vị, địa phương, báo cáo UBBC phê duyệt. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác triển khai tập huấn. Trong đợt tập huấn tiếp theo, cần mở rộng đối tượng tập huấn, có thể chia thành 2 Cụm (cụm miền Đông và cụm miền Tây) để tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc tham dự tập huấn; cần giả định nhiều tình huống có thể xảy ra, vấn đề phải xử lý để những người tham dự tập huấn tiến hành trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm, tránh trường hợp để xảy ra sơ xuất, phải tổ chức bầu thêm, bầu lại; Tiếp tục tổ chức in những tài liệu cần thiết gửi đến tận tay các gia đình cử tri để cử tri nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn những người đại biểu ưu tú vào Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc chuẩn bị cho công tác bầu cử tại các địa phương, đơn vị; Đồng thời, chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (dự kiến tổ chức vào ngày 15/4/2011).

Theo yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, sáng ngày 24/3/2011, Sở Nội vụ tiến hành bàn giao 264/271 hồ sơ đủ điều kiện thủ tục bộ hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cho UB MTTQ tỉnh và thống nhất đưa vào danh sách Sơ bộ chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 (vào ngày 25/3/2011).

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 480
Đã truy cập: 2513293