Sửa đổi, bổ sung về mẫu số 5/BCĐBQH

16/05/2011 10:22
Ngày 12/4/2011, Hội đồng bầu cử Trung ương có công văn số 86/HĐBC về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử.

Hội đồng bầu cử Trung ương hướng dẫn về mẫu biểu bầu cử số 5/BCĐBQH có bổ sung:

+ Nội dung: “Trước khi mở hòm phiếu; Tổ bầu cử đơn vị tiến hành kiểm kê và lập biên bản về việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội” cho thống nhất với mẫu số 6/BCĐBHĐND.

+ Đề nghị sửa cụm từ: “…Tỷ lệ so với số phiếu đã bầu” thành cụm từ “…Tỷ lệ so với số phiếu thu vào”.

+ Đề nghị làm rõ thêm nội dung tỷ lệ số phiếu bầu cho mối người ứng cử:

Sở Nội vụ đã sửa đổi mẫu số 5/BCĐBQH đề nghị các đơn vị vào xem chi tiết và tải về tại đây.

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 190
Đã truy cập: 2459961