Chương trình thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2011

14/01/2011 09:33
Ngày 30/12/2010, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh ký, ban hành Quyết định số 1743/QĐ-SNV Phê duyệt Chương trình thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2011, nội dung: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế; Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác Thi đua-khen thưởng; Công tác Văn thư - Lưu trữ; Công tác cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác  tôn giáo; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã (gồm cả cán bộ không chuyên trách, lao động hợp đồng); Việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1085
Đã truy cập: 1407547