Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội

15/06/2011 09:13
Thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2011 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Thanh tra Sở Nội vụ phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh giai đoạn từ 01/01/2007 đến 31/5/2011 trình Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại Quyết định số 976/QĐ-SNV ngày 09/6/2011 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thành lập Đoàn thanh tra gồm 08 người đại diện các phòng chuyên môn và đơn vị của Sở Nội vụ có nhiệm vụ thanh tra các lĩnh vực công tác Nội vụ tại Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm giới thiệu việc làm; Trung tâm Lao động xã hội Vũ Oai; Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Trung tâm điều dưỡng thương binh người có công và Trung tâm công tác xã hội trẻ em Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2007 đến nay.

Theo kế hoạch tiến hành thanh tra, Đoàn sẽ thực hiện thanh tra theo các lĩnh vực: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế; Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động; Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư lưu trữ và việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

 Thời hạn thanh tra là 06 ngày làm việc trực tiếp tại đơn vị, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, thời gian bắt đầu thanh tra từ ngày 28/6/2011.   

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1193
Đã truy cập: 1407655