Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

21/06/2011 11:04
Nhằm tăng cường nguồn nhân lực có trình độ để giúp cấp uỷ, chính quyền xã thuộc các huyện nghèo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo trong cả nước; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân địa phương phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; ngày 26/1/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 170/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ Đại học về các xã thuộc 62 huyện nghèo trong cả nước để làm Phó Chủ tịch UBND xã.

Dự án thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các xã nghèo; đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng trí thức trẻ hiện nay. Đây cũng nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước thông qua các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở xã thuộc huyện nghèo trong cả nước. Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở.

Dự án được thực hiện từ năm 2011 đến tháng 6/2017.

Ngày 15/4/2011, Ban Quản lý dự án 600 Phó Chủ tịch xã có văn bản số 05/TB-BQLDA600 về việc thông báo xét tuyển đội viên dự án. 

Toàn văn Thông báo số 05/TB-BQLDA600 ngày 15/4/2011 về việc xét tuyển đội viên Dự án của Ban Quản lý dự án 600 Phó Chủ tịch xã.

Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 311
Đã truy cập: 1314764