Hướng dẫn thực hiện đăng ký thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2011

13/08/2011 11:00
Thực hiện Kế hoạch của Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh, Sở Nội vụ đã có hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thực hiện đăng ký thi nâng ngạch năm 2011 theo hướng mới.

Ngày 11/7/2001, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh, theo đó, trên cơ sở số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan quản lý công chức và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức của các đơn vị, Bộ Nội vụ sẽ thống nhất hoặc phân bổ chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức năm 2011.

Điểm mới của thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh là căn cứ số lượng chỉ tiêu nâng ngạch công chức được Bộ Nội vụ thống nhất hoặc phân bổ, các cơ quan quản lý công chức phải cử số người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi cao hơn số lượng chỉ tiêu nâng ngạch đã được thống nhất hoặc phân bổ. Trường hợp số lượng người được cử tham dự kỳ thi bằng hoặc thấp hơn so với số lượng chỉ tiêu thi nâng ngạch của cơ quan quản lý công chức, Bộ Nội vụ sẽ điều chỉnh giảm số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan quản lý công chức để bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh về số lượng của kỳ thi nâng ngach công chức năm 2011.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác thi nâng ngạch của tỉnh năm 2011 (gồm kỳ thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên và tương đương, kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương) theo nguyên tắc cạnh tranh, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 1013/SNV-QLCC,VC ngày 29/7/2011 gửi các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đăng ký nhu cầu và gửi hồ sơ dự thi nâng ngạch, để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ.

Thời hạn các cơ quan, đơn vị gửi văn bản, danh sách trính ngang và hồ sơ cụ thể của các công chức dự thi nâng ngạch năm 2011 về Sở Nội vụ: Trước ngày 10/8/2011.

Chi tiết Văn bản số 1013/SNV-QLCC,VC ngày 29/7/2011 (file kèm theo).

Chi tiết Văn bản số 2516/BNV-CCVC ngày 14/7/2011 của Bộ Nội vụ “v/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011” (file kèm theo)

Chi tiết Quyết định số 1344/QĐ-BNV ngày 11/7/2011 của Bộ Nội vụ (file kèm theo)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1645
Đã truy cập: 1578986