Tổ chức tuyên truyền "Ngày pháp luật" tháng 8/2011 của Sở Nội vụ với chuyên đề: "Phổ biến một số văn bản về công tác cải cách hành chính"

07/09/2011 09:00
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-HĐPBPL ngày 08/12/2010 triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (Hội đồng PHCTPBGDPL) tỉnh; Kế hoạch số 03/KH-SNV ngày 29/01/2011 về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2011 của Sở Nội vụ; Ngày 30/8/2011,Sở Nội vụ tiếp tục tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật” tháng 8/2011 với chuyên đề “Phổ biến một số văn bản về công tác cải cách hành chính (CCHC)” nhằm phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến công tác CCHC và nhiệm vụ, kết quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh nói chung và của Sở Nội vụ nói riêng đến toàn thể CB, CC, VC toàn Sở; tạo điều kiện để CB, CC, VC Sở Nội vụ nắm vững các nội dung chủ yếu của công tác CCHC, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh trong công tác CCHC. 

Sau khi đồng chí Lê Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Sở quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của công tác truyên truyền pháp luật, đồng chí Trịnh Hồng Nghĩa, Trưởng phòng CCHC đã trực tiếp phổ biến tới toàn thể CB-CC-VC của Sở  một số kết quả, nội dung quan trọng của công tác CCHC của tỉnh đã đạt được thông qua báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đồng thời cũng phổ biến một số văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác CCHC; trách nhiệm của Sở cũng như của toàn thể CB-CC-VC trong thời gian tới.

Sở Nội vụ được Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh chọn là đơn vị tổ chức thực hiện điểm mô hình “Ngày pháp luật”. Đây là đợt sinh hoạt “Ngày pháp luật” lần thứ 6 được tổ chức thường niên (kể từ tháng 3/2011) trong năm 2011 của CB, CC, VC Sở Nội vụ. Việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền theo mô hình “Ngày pháp luật” nhằm tạo điều kiện để cán CB-CC-VC của Sở được học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến phạm vi quản lý lĩnh vực chuyên ngành của Sở và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

                                                  Quang cảnh hội trường:


Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 264
Đã truy cập: 2591400