Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ kết thúc cuộc kiểm tra về công tác quản lý cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng đối với một số cơ quan, đơn vị trong Ngành giáo dục thuộc tỉnh

08/09/2011 14:00
Theo Công văn chỉ đạo số 12/BCĐ ngày 16/03/2011 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra theo Chương trình công tác năm 2011. Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra công tác quản lý cán bộ; việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và việc xử lý cán bộ công chức, viên chức có hành vi tham nhũng trong giai đoạn từ tháng 01/2008 đến ngày 30/7/2011 đối với Sở Giáo dục và đào tạo, các huyện, thị xã, thành phố: Đông Triều, Yên Hưng, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Tiên Yên và Móng Cái với 14 trường học các cấp từ bậc Mầm non đến Tiểu học, THCS, THPT và một số Trung tâm hướng nghiệp.

Đánh giá sơ bộ trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và kiểm tra thực tế các tài liệu, hồ sơ được cung cấp cho thấy các đơn vị và địa phương cơ bản đã thực hiện theo quy định của Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, thực hiện quy hoạch cán bộ hàng năm, tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo theo quy trình. Việc thực hiện các quy định về điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp và quy chế của đơn vị, địa phương.

Hàng năm địa phương đã phổ biến và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hiện giáo dục pháp luật, tiến hành rà soát các văn bản, nội quy, quy trình làm việc, quán triệt phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi tham nhũng đến từng cơ quan đơn vị trên địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã triển khai thực hiện công khai các hoạt động thông qua việc thực hiện minh bạch tài sản, kê khai thu nhập, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đổi mới công nghệ quản lý trên các phương thức thanh toán trả lương, thu nhập, xây dựng và ban hành các quy chế: quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng... hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt làm được, các đơn vị và địa phương còn một số tồn tại cần khắc phục trong lĩnh vực quản lý cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng trong ngành Giáo dục thuộc tỉnh. Hiện Đoàn đang trong giai đoạn tổng hợp kết quả kiểm tra trình Giám đốc Sở báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh theo tiến độ.

                                       Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra:


                         Ngày 16/8/2011: Đoàn kiểm tra tại UBND huyện Ba Chẽ.


                       Ngày 17/8/2011: Đoàn kiểm tra tại UBND huyện Tiên Yên.


                               Kiểm tra tại trường THPT Trần Phú Móng Cái.


                      Ngày 19/8/2011: Đoàn kiểm tra tại UBND TP Móng Cái.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 586
Đã truy cập: 1401096