Công tác tổ chức: Bổ nhiệm có thời hạn chức danh Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính và Phó trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức.

08/09/2011 16:00
Ngày 01/9/2011, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9/2011, Sở Nội vụ đã công bố 02 quyết định đề bạt có thời hạn đối với đồng chí Phạm Quang Biển và Hoàng Hồng Nga.

Căn cứ Quy định số 1260-QĐ/TU ngày 10/11/2008 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý tổ chức và cán bộ; đồng thời, căn cứ Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, ngày 01/9/2011, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-SNV về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Biển, chuyên viên Phòng Quản lý công chức, viên chức giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức và Quyết định số 1492/QĐ-SNV về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Hồng Nga, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính giữ chức Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính- Sở Nội vụ.

Tại buổi giao ban công tác tháng 9/2011, đồng chí Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở đã thay mặt Lãnh đạo Sở trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Quảng Biển và đồng chí Hoàng Hồng Nga. Đồng chí đã nhắc nhở và căn dặn các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới cần cố gắng học hỏi, không ngừng rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Sở trên lĩnh vực công tác được phân công.

Đồng chí Phạm Quang Biển và Hoàng Hồng Nga đã phát biểu ý kiến tỏ rõ sự biết ơn đối với sự quan tâm, tin cậy của lãnh đạo sở đối với 02 đồng chí nói riêng và đối với lớp cán bộ trẻ của Sở nói chung, đồng thời cũng hứa cố gắng hơn nữa trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà Lãnh đạo Sở đã tin cậy, giao phó./.

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 197
Đã truy cập: 2591333