Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

21/09/2011 15:00
  Thực hiện Công văn số 3150/BNV-CC,VC Ngày 31/8/2011 Bộ Nội vụ V/v đánh giá báo cáo kết quả thực hiện NĐ 107/2006/NĐ-CP và NĐ 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 08/9/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 3546/UBND-TH1 giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

 

Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngày 20/9/2011 Sở Nội vụ có Công văn số 1309/SNV-QLCC,VC gửi các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các văn bản nêu trên (chi tiết có biểu 1,2 kèm theo) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2009.

Chi tiết văn bản đính kèm

Click vào đây để tải các mẫu biểu

Click vào đây để tải công văn 1039

 

Phòng Quản lý công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3964
Đã truy cập: 1575763