Hội nghị Tổng kết công tác ngành Nội vụ Quảng Ninh năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

07/01/2012 11:00
Sáng ngày 05/01/2011, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngành Nội vụ Quảng Ninh năm 2011 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, đồng thời đề ra chương trình, những nhiệm vụ công tác chủ yếu của ngành Nội vụ năm 2012.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;  Các đ/c đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Các đồng chí lãnh đạo phòng Tổ chức-cán bộ, Văn phòng, và các đồng chí làm công tác tổ chức cán bộ của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Các đ/c phóng viên Đài PTTH tỉnh và Báo Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh về dự và đưa tin Hội nghị.

               Đ/c Vũ Minh Thiết - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ Quảng Ninh năm 2011 do đồng chí Phạm Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày. Báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được trong hoạt động công tác năm 2011 của toàn Ngành Nội vụ tỉnh Quảng Ninh; nêu bật ưu điểm, đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

                                                 Quang cảnh hội nghị

Năm 2011, toàn Ngành đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, với các sự kiện nổi bật, đó là: Tham mưu tổ chức thành công của công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016; Thị xã Uông Bí được nâng cấp lên thành phố; Thị xã Quảng Yên được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Yên Hưng; Tổ chức thành công cuộc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính lần đầu tiên được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức tại tỉnh; Tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2011…Những kết quả trên góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2011 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2011-2015.

Báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2011 đồng thời đề ra chương trình và những nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2012 và một số giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ. Tiếp đó, Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác thi đua-khen thưởng của ngành Nội vụ năm 2011, phát động thi đua năm 2012 và tham luận của các đại biểu trong đó nêu ra những khó khăn, vướng mắc của địa phương, cơ sở; đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với tỉnh, với Sở Nội vụ.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: năm 2011, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát và là năm chuyển giao bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của Chính quyền, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh và đội ngũ CB,CC,VC, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội: là một trong những tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước (12.7%), thu ngân sách đạt trên 29.000 tỉ đồng, thu nội địa đạt trên 13.000 tỉ…Đồng chí biểu dương, ghi nhận những thành tích mà ngành Nội vụ tỉnh đã đạt được, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2011, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC, VC của tỉnh: tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016; tham mưu xây dựng bộ máy chính quyền mới sau bầu cử; làm tốt công tác quản lý công chức, viên chức đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc thi nâng ngạch chuyên viên chính, thi tuyển công chức theo Luật Cán bộ, công chức mới; tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện lộ trình đô thị hóa, nâng cấp một số đơn vị hành chính của tỉnh; làm tốt công tác Tôn giáo, công tác Thi đua-khen thưởng; công tác Văn thư-Lưu trữ…Đồng chí Chủ tịch tỉnh mong rằng năm 2012, ngành Nội vụ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tham mưu cho tỉnh và các địa phương, ban, ngành về công tác cán bộ đảm bảo kịp thời, chính xác; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC và cán bộ, công chức cấp xã; chuẩn hóa hồ sơ cán bộ, công chức... 

Với những thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ, năm 2011, nhiều tập thể và cá nhân trong ngành Nội vụ đã được công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đ/c Nguyễn Văn Đọc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đ/c Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở Nội vụ...  

...và Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Thi đua-Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ về thành tích công tác giai đoạn 2008-2010.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đ/c Nguyễn Văn Đọc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đ/c Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở Nội vụ và Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Thi đua-Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ về thành tích công tác giai đoạn 2008-2010. Phòng Nội vụ thị xã Cẩm Phả được tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2011; 13 đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 07 tập thể và 08 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 15 tập thể và 45 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ.

Đ/c Nguyễn Văn Đọc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2011 và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ và các đại biểu về dự Hội nghị cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch tỉnh, đồng thời đề nghị các đơn vị trong ngành năm 2012 cần chọn những nội dung có tính đột phá để triển khai thực hiện: Trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử, tập trung triển khai hệ thống quản lý chất lượng và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, triển khai số hóa tài liệu; Trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã, phường, thị trấn, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ CB,CC, VC và cán bộ, công chức cấp xã. Trong công tác cải cách hành chính cần lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện tại địa phương, cơ sở như cải cách thủ tục hành chính…

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt Lãnh đạo Sở chúc toàn thể CB,CC,VC ngành Nội vụ Quảng Ninh sang năm mới tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong năm 2011, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012.

Nguyễn Thị Thủy-Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 228
Đã truy cập: 2591364