Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND thành phố Hạ Long và một số đơn vị trực thuộc

02/02/2012 10:00
Thực hiện Quyết định 1824/QĐ-SNV ngày 01/12/2011 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại UBND thành phố Hạ Long, từ ngày 20/12/2011 đến 30/12/2011 Đoàn thanh tra Sở Nội vụ do đồng chí Lê Thị Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Thi đua khen thưởng, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng 07 đồng chí đại diện cho các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tiến hành thanh tra công tác Nội vụ tại Uỷ ban Nhân dân thành phố Hạ Long và một số đơn vị trực thuộc gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án công trình, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hoá-Thể thao, Đội Thanh tra Xây dựng, các trường: THCS Hồng Hải, Tiểu học Lê Hồng Phong,  Mầm non Hoa Hồng với UBND các phường: Hồng Hà, Bạch Đằng, Hùng Thắng và Trần Hưng Đạo. 

Trên cơ sở báo cáo và kết quả thanh tra trực tiếp tại các đơn vị cho thấy trong những năm qua, công tác nội vụ đã được lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc như: Bố trí, sắp xếp các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của Chính Phủ, thực hiện tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ công chức, viên chức cơ bản đúng vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, việc bổ nhiệm ngạch, chuyển loại, thực hiện hợp đồng... đúng quy trình, các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, thủ tục cũng như các chính sách được hưởng theo quy định, nhằm từng bước chuẩn hóa nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương. Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, sắp xếp bố trí bộ phận một cửa theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính Phủ khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được các đơn vị trực thuộc được thanh tra còn một số hạn chế cần khắc phục đặc biệt là trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, công chức cấp xã, hợp đồng lao động, công tác văn thư lưu trữ và việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP...                      

Trên cơ sở kết quả thanh tra tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố Hạ Long của Đoàn thanh tra, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành kết luận về việc thanh tra công tác Nội vụ tại thành phố Hạ Long, Kết luận đã đưa ra những kiến nghị, hướng giải quyết đối với từng nội dung cụ thể và yêu cầu UBND thành phố Hạ Long và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu để có giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ theo quy định.

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1736
Đã truy cập: 1141099