Chương trình thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2012

02/02/2012 10:00
Theo Luật Thanh tra, ngày 01/12/2011 Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh ký, ban hành Quyết định số 1825/QĐ-SNV về việc phê duyệt Chương trình thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2012 với các nội dung: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế; Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã (gồm cả cán bộ không chuyên trách, lao động hợp đồng), Công tác Thi đua-khen thưởng; Công tác Văn thư - Lưu trữ; Công tác cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ, việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

 

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1239
Đã truy cập: 1486649