Đại hội Chi đoàn Sở Nội vụ lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2014

13/03/2012 16:00
Sáng ngày 11/3/2012, Chi đoàn Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Sở Nội vụ lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2014. Tới dự Đại hội có Đ/c Phạm Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc SNV; Đ/c Lê Thị Kim Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc SNV, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Đ/c Nguyễn Danh Văn, Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh, Bí thư Đoàn cơ quan dân chính Đảng tỉnh cùng toàn thể các đồng chí Đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ.

Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn cơ quan dân chính Đảng tỉnh về việc: “Tổ chức đại hội các cơ sở Đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII và Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ X” tại Hướng dẫn số 04 HD/DCĐ ngày 21/11/2011của Ban Chấp hành Dân chính Đảng tỉnh Quảng Ninh, Chi đoàn Thanh niên Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2014.

 

                                                Quang cảnh hội trường

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, nhiệm kỳ 2009-2011, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012-2014, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2009-2011, trong đó đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế,  nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.  Đại hội đã nghe một số tham luận nhằm bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2012-2014 về các nội dung như: “Chi đoàn thanh niên Sở Nội vụ với công tác chuyên môn”; “Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng”; “Chi đoàn Sở Nội vụ tăng cường mở rộng, giao lưu văn nghệ, TDTT” .

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, đồng chí Phạm Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ biểu dương, ghi nhận những thành tích của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2014 đóng góp vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và Công đoàn trong việc tổ chức triển khai các phong trào, hoạt động văn nghệ-thể dục-thể thao trong cơ quan, đơn vị và công tác thanh thiếu niên. Đồng thời, đồng chí có một số ý kiến chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ của phong trào trong nhiệm kỳ tới như: Giúp Đoàn viên tháo gỡ những vấn đề về nhận thức, tư tưởng còn tồn tại, nâng cao ý thức tự giác, tích cực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức hiểu biết xã hội,  nắm vững chủ trương, chính sách, đường lối, các chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt cần  bám sát nhiệm vụ chính trị của Sở để xác định và xây dựng nội dung phong trào hoạt động cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh những hoạt động xuyên suốt do Đoàn cấp trên phát động, Chi đoàn Sở Nội vụ cần có những hoạt động có tính chất đặc thù, mang “màu sắc” Nội vụ, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến trong công tác, xây dựng các điển hình tiêu biểu, tạo điểm nhấn trong hoạt động Đoàn….

Đ/c Lê Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan  phát biểu tại Đại hội mong rằng các đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ cần tham gia thường xuyên, tích cực các buổi sinh hoạt Chi đoàn.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan  phát biểu tại Đại hội mong rằng các đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ cần tham gia thường xuyên, tích cực các buổi sinh hoạt Chi đoàn, tích cực rèn luyện tư duy và kỹ năng nói, kỹ năng tuyên truyền, sôi nổi đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt Đoàn. Đồng chí tin tưởng sau Đại hội, Chi đoàn Sở Nội vụ sẽ phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế và có nhiều đổi mới trong hoạt động Đoàn và công tác thanh thiếu nhi, xứng đáng được cấp trên ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
  

Đ/c Nguyễn Danh Văn, Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh, Bí thư Đoàn cơ quan dân chính Đảng tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ vừa qua. 

Thay mặt Đoàn cấp trên về dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Danh Văn, Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh, Bí thư Đoàn cơ quan dân chính Đảng tỉnh khẳng định những kết quả đã đạt được của Chi đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ vừa qua và mong rằng trong thời gian tới, phát huy vai trò, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Sở Nội vụ, Chi đoàn Sở Nội vụ sẽ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đoàn như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề (Ngày Đoàn viên) đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức đối thoại, diễn đàn giữa thanh niên với Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan; tổ chức các hoạt động giải trí, giao lưu, các chương trình tham quan, dã ngoại… Bên cạnh đó, tích cực tham gia cải cách hành chính và xây dựng xã hội học tập, hưởng ứng các phong trào do Đoàn cấp trên phát động: Phong trào Chi đoàn học tập, Đoàn viên hiếu học, phong trào Sáng tạo trẻ, phong trào Ba trách nhiệm (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cơ quan, trách nhiệm với xã hội), phong trào Hành động cách mạng trong thanh niên…

Đ/c Phạm Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Chi đoàn Sở nhiệm kỳ 2009-2011 thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo  của Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan, Đoàn cấp trên và mong rằng trong thời gian tới, Chi đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, Đoàn Cơ quan dân chính Đảng tỉnh giúp Chi đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đại hội Chi đoàn Sở Nội vụ lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2014 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới gồm những thành viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ năng lực, trình độ, uy tín, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ đoàn viên Sở Nội vụ, là nòng cốt phong trào để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn mới. Kết quả, 05 đồng chí Đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc của Chi đoàn đã được bầu vào BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 bao gồm:

1.Đ/c Nguyễn Thị Thủy (Văn phòng Sở)

2.Đ/c Phạm Tiến Dũng (Ban Thi đua-khen thưởng)

3.Đ/c Nguyễn Thị Tuyến (Chi cục Văn thư-Lưu trữ)

4.Đ/c Dương Thị Thanh Hà (Ban Tôn giáo)

5.Đ/c Nguyễn Văn Bích (Phòng Quản lý Công chức, Viên chức)

Đại hội cũng tiến hành bầu 03 Đại biểu (bao gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết là các đồng chí: Nguyễn Thị Thủy, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thị Tuyến) thay mặt Đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Với tinh thần, khí thế mới, 100% Đoàn viên tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu, phương hướng đã Đề ra cho nhiệm kỳ tới và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn trong thời gian tới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra đòi hỏi Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới cùng với tập thể Chi đoàn gắn bó, đoàn kết hơn nữa, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn, khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên thực sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xã hội, công tác thanh thiếu niên; góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.
 

 

                                                   

Tin: Nguyễn Thủy; Ảnh: Quang Toàn Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 183
Đã truy cập: 2591319