Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

17/08/2012 08:00
Ngày 28/6/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2012/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, thay thế Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Đây là Nghị định thứ 4 được ban hành, cụ thể hóa Luật Viên chức sau khi bộ Luật này có hiệu lực thi hành. Nghị định gồm 04 chương, 24 điều, quy định cụ thể về: Điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm đối với việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. So với Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính Phủ, Nghị định này có một số điểm mới về điều kiện, hồ sơ và thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Về điều kiện thành lập, phải đảm bảo 03 yếu tố: (1) Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; (2) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); (3) Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Điều kiện giải thể cũng có 03 căn cứ, trong đó có quy định “Không hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” Điều này sẽ góp phần thúc đẩy đơn vị sự nghiệp tự chủ hoạt động, khắc phục tình trạng ỷ lại, dựa dẫm vào nhà nước của không ít các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gồm 10 nội dung cơ bản, trong đó yêu cầu: “ Dự kiến về nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động sau khi được thành lập”. Việc cụ thể hóa quy định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gắn với vị trí việc làm của người lao động phù hợp với Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; góp phần thực hiện cải cách tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng con người gắn với vị trí công việc cụ thể, tránh tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân lực trong tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và các đơn vị sự nghiệp nói riêng như hiện nay.

Về trình tự và thủ tục, Nghị định đã loại bớt 01 loại hồ sơ (Hồ sơ thẩm tra); giảm bớt thời gian thẩm định (từ 60 ngày xuống còn 45 ngày) và quy định rõ cơ quan thẩm định hồ sơ (Đơn sự nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND tỉnh do Sở Nội vụ thẩm định; Đơn sự nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND cấp huyện do Phòng Nội vụ thẩm định).

Một điểm mới nữa là Nghị định đã quy định 04 căn cứ phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc quy định cụ thể tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,  Nghị định đã có sự thay đổi trong nội dung phân cấp: Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh; UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và thực hiện phân cấp cho UBND cấp huyện thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện theo quy định của luật chuyên ngành. Như vậy, việc quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh như trước đây. 

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2012.

 

Thanh Thủy-Phòng Tổ chức, cán bộ và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 404
Đã truy cập: 2182877