Báo cáo công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin

07/09/2012 23:00
Ngày 07/9/2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 1338/SNV-TCCBBC đề nghị các đơn vị báo cáo cán bộ làm công tác công nghệ thông tin.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4367/UBND-KHCN ngày 06/9/2012 về việc tham mưu bố trí nguồn nhân lực phục vụ cho việc chuẩn bị xây dựng chính quyền điện tử, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 1338  /SNV-TC,CB,BC ngày 07/9/2012 gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo thực trạng về sử dụng biên chế đối với vị trí việc làm công nghệ thông tin, nguồn nhân lực có trình độ về công nghệ thông tin tại đơn vị và đề xuất của đơn vị nhu cầu sử dụng cán bộ công nghệ thông tin để vận hành hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh.

Thời hạn các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo trước ngày 12/9/2012.

Để có số liệu tổng hợp ngay, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về địa chỉ: phongtochucsonoivu@gmail.com 

Phòng Tổ chức, cán bộ và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 401
Đã truy cập: 2182874