Báo cáo số viên chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013

17/09/2012 15:00
Ngày 17/9/2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 1391/SNV-TCCBBC đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo số viên chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013.

Để có cơ sở giải trình, báo cáo Bộ Nội vụ về việc đề nghị điều chuyển biên chế sự nghiệp sang biên chế hành chính nhà nước đối với những vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước và đảm bảo việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 sát với tình hình thực tế của các địa phương và theo đúng quy định, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 1391/SNV-TCCB&BC ngày 17/9/2012 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đề nghị báo cáo số viên chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013.

Thời hạn các đơn vị gửi báo cáo trước ngày 21/9/2012.

Để có cơ sở tổng hợp ngay, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về địa chỉ:phongtochucsonoivu@gmail.com 

Phòng Tổ chức, cán bộ và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 333
Đã truy cập: 2461595