Hội nghị cụm Thi đua - Khen thưởng 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng

25/10/2012 15:00
Ngày 19/10/2012, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Xây dựng Nông thôn mới năm 2012.

Về dự Hội nghị có đại biểu Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị cùng các đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc, Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng và chuyên viên 9 tỉnh thành viên. Đồng chí Vũ Mai Anh, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thành viên Cụm thi đua đã báo cáo kết quả  và trao đổi các kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới của tỉnh mình để cùng thảo luận, trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa thành viên trong Cụm. Hội nghị cũng khẳng định: Trước yêu cầu đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua chuyên trách trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tích cực thảo luận đóng góp các ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng sao cho Luật Thi  đua, khen thưởng phải phù hợp với các nội dung đổi mới của mỗi giai đoạn, có tác dụng định hướng, là động lực phát huy sức mạnh các phong trào thi đua, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

Trên tinh thần đó, đại biểu của 9 tỉnh thành viên Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm đóng góp ý kiến về Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và Dự thảo sửa đổi Luật thi đua, Khen thưởng. Các ý kiến tham gia đóng góp đã được chọn lọc, tập hợp bằng văn bản gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét nghiên cứu.

Tin & Ảnh: Sơn Hà - Ban Thi đua - Khen thưởng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 281
Đã truy cập: 2048453