Thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh năm 2012

10/01/2013 14:00
Thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Ngày 27/12/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4751/QĐ-UBND về phân loại đơn vị hành chính cấp xã, theo đó toàn tỉnh có 46 đơn vị hành chính cấp xã loại I, 99 đơn vị hành chính cấp xã loại II và 41 đơn vị hành chính cấp xã loại III.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 159/2005/NĐ-CP: “Sau 5 năm kể từ ngày quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã”. Đến nay Quyết định số 4751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có hiệu lực gần 5 năm, hiện một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có sự thay đổi về diện tích, dân số và các tiêu chí đặc thù. Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh, giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng thẩm định.

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực, Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã của Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố và chủ động tiến hành tổng hợp hồ sơ của các địa phương, rà soát đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP và Thông tư 05/2006/TT-BNV, chấm điểm sơ bộ ban đầu đối với các xã, phường, thị trấn đề nghị điều chỉnh.

Ngày 26/12/2012 Hội đồng thẩm định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp, thẩm định hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Qua rà soát, đối chiếu với các văn bản có liên quan, Hội đồng thẩm định đã thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2012 và giao Sở Nội vụ  hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã là căn cứ để Nhà nước có chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, góp phần bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính cấp xã và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở đồng thời là cơ sở để xác định số lượng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, số lượng thành viên Ủy ban nhân dân và bổ sung chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức cấp xã./.

Trần Thị Duyên Hoa-Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 320
Đã truy cập: 1314773