Kế hoạch rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

18/01/2013 14:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp trên địa bàn tỉnh với mục tiêu: Tinh gọn, thực sự hiệu quả, tránh chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ; Đảm bảo tổ chức bộ máy và biên chế phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tạo sự chủ động tự chủ kinh phí, giảm chi ngân sách. Ngày 28/12/2012, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch số 30/KH-SNV về việc “Rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Theo kế hoạch, các Sở, Ban, ngành, địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp và báo cáo theo đề cương, biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2013.

Phùng Quang Dũng - Phòng Tổ chức, cán bộ và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 2181593