Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát tổ chức bộ máy, biên chế trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh

09/05/2013 17:00
Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Ban rà soát đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-BRS ngày 23/4/2013 v/v Rà soát tổ chức bộ máy, biên chế trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (có Đề cương, biểu báo cáo kèm theo) và tổ chức đoàn đi kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị trong tháng 5/2013.

Chi tiết Kế hoạch số 08/KH-BRS và các biểu báo cáo kèm theo.

Phòng Tổ chức, cán bộ và Biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 407
Đã truy cập: 2182880