Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2014

22/05/2013 15:00
Căn cứ quy định của nhà nước về quản lý biên chế công chức, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ đã có Công văn số 670/SNV-TCCB&BC hướng dẫn các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc xây dựng kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 2014.

Theo đó, đề nghị các đơn vị báo cáo, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp đến ngày 31/5/2013 và xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2014 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/6/2013 (có biểu mẫu đính kèm).

Phòng Tổ chức, cán bộ và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 340
Đã truy cập: 2585412