Hướng dẫn xây dựng Đề án Vị trí việc làm

24/07/2013 11:00
Thực hiện Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 25/6/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; căn cứ Nghị định 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/4/2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/5/2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP, Nghị định 41/2012/NĐ-CP, ngày 28/6/2013 Sở Nội vụ đã có công văn số 1005/SNV-TCCBBC hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về nội dung, quy trình xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm. 

Chi tiết công văn số 1005/SNV-TCCBBC và biểu mẫu đính kèm

Tệp đính kèm

Phòng Tổ chức, Cán bộ và Biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1803
Đã truy cập: 1141166