Hướng dẫn thực hiện về việc sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh (2011-2013)

08/11/2013 17:00
Ngày 06/11/2013, Sở Nội vụ có Công văn số 1768/SNV- CCHC về việc sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011- 2015; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2013, ban hành kèm theo Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 19/4/2011; Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh.

Để thực hiện sơ kết công tác cải cách hành chính 3 năm (2011-2013) trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1768/SNV- CCHC ngày 06/11/2013 hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai sơ kết thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Theo đó, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch CCHC (2011-2013) và tổng hợp báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2013.

 

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 731
Đã truy cập: 1307866