Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

27/12/2013 14:00
Thực hiện Nghị quyết sô 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1294/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quyết định số 152/QĐ-BNV ngày 26/02/2013 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 20/8/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Để triển khai những văn bản trên, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho các đơn vị nhằm mục đích hướng dẫn các đơn vị xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Thông qua việc xác định chỉ số CCHC sẽ là cơ sở để theo dõi, đánh giá thực chất tình hình thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, ngày 25/12/2013, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho 63 học viên là công chức tham mưu công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí Hoàng Hồng Nga, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương những nội dung cụ thể trong việc xây dựng và tổ chức triển khai, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận tinh thần, ý thức nghiêm túc tham gia học tập của các đồng chí học viên. Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, học viên sẽ chủ động trong công tác tham mưu đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và việc triển khai xác định chỉ số hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./. 

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 838
Đã truy cập: 1307973