Rà soát, tổng hợp số lượng chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo và văn hóa-thể thao

10/02/2014 12:00
Ngày 07/02/2014, Sở Nội vụ có công văn số 138/SNV-TCCBBC đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2014.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 430/UBND-TH3 ngày 24/01/2014 về việc rà soát chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2014 để thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh. Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 138/SNV-TCCBBC ngày 07/02/2014 đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát nhu cầu về chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2014.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở: Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 17/02/2014.

Phòng Tổ chức, Cán bộ và Biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1818
Đã truy cập: 1141181