Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh

05/03/2014 12:00
Căn cứ Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 05/12/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh. Ngày 04/3/2014, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 264/HD-SNV để hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản khu phố trên địa bàn tỉnh.

Theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian các địa phương tiến hành rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản khu phố hoàn thành trong tháng 3/2014.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện  đảm bảo đạt kết quả tốt công tác rà soát, cơ cấu lại đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách.

Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 296
Đã truy cập: 1314749